АДРЕС:

Черни Осъм, Община Троян
Председател - тел.: 0670/ 6 33 14,
                 мобилен: 0887 552 798
Главен счетоводител - тел. 06962/ 2415
Търговски отдел - мобилен: 0886 929 653
Снабдяване и пласмент - 06962/ 2571
Факс: 0670/ 92016E-MAIL:

office@obnova-bg.com
koop_obnova@abv.bg