Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.077-1120-C01 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" 

 

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: Кооперация "ОБНОВА"

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и
22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021 г.

Край: 01.05.2021 г.